Chính sách bảo mật thông tin

chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân

Ngôi Nhà Nghệ Sĩ cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về vấn đề bảo mật thông tin khách hàng hiện hành tại Việt Nam. Chính sách bảo mật thông tin dưới đây được chúng tôi đưa ra nhằm đảm bảo về quyền lợi của người dùng khi sử dụng website ngoinhanghesi.vn

Khi người dùng truy cập và sử dụng nội dung trên website, người dùng đã đồng ý với các chính sách được nêu ra.

Phạm vi thu thập thông tin của website

Chúng tôi thu tập 2 loại thông tin của người dùng để góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ và nâng cao trải nghiệm của người dùng trên website:

 • Thông tin đăng nhập của người dùng
 • Thông tin cá nhân người dùng cung cấp khi điền vào các phiếu khảo sát, quà tặng hoặc phản hồi chất lượng.

Mục đích sử dụng thông tin người dùng

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin người dùng được thu thập cho các mục đích sau đây:

 • Cung cấp thông tin dịch vụ cho khách hàng
 • Gửi thông báo về các cập nhật cũng như những thông tin mới nhất trên website
 • Kịp thời ngăn chặn những hành động giả mạo, phá hủy tài khoàn người dùng
 • Liên lạc với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt
 • Hợp tác với các cơ quan tư pháp khi có yêu cầu

Bảo mật thông tin khách hàng

 • Ngôi Nhà Nghệ Sĩ cam kết luôn cố gắng bảo mật thôi tin người dùng trên website.
 • Chúng tôi cam kết không trao đổi vụ lợi hay bán thông tin người dùng cho bất kỳ ai và tổ chức nào.
 • Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin người dùng vào các mục đích nào ngoài các mục đích đã nêu.
 • Các chính sách bảo mật chỉ được áp dụng trên website ngoinhanghesi.vn, không áp dụng cho các trang web đặt quảng cáo hoặc có liên kết với ngoinhanghesi.vn.